Spolek Český modrý mák v roce 2010 (tehdy pod jménem Český mák, sdružení právnických a fyzických osob) vydal knihu Mák (ISBN 978-80-904011-8-1), která je k dispozici pouze členům spolku.

 • Biologie máku, požadavky na prostředí, neotyp, alkaloidy
 • Český modrý mák, šlechtění a odrůdy máku (vč. bílé, okrové formy)
 • Příprava půdy pro setí a secí stroje
 • Osivo máku
 • Zakládání porostů máku
 • Ošetřování máku po vzejití a agrobiologická kontrola
 • Výživa a hnojení
 • Ochrana máku proti plevelům
 • Ochrana májku proti poruchám, škůdcům a chorobám
 • Regulátory růstu máku
 • Příprava porostu ke sklizni, pozdní zaplevelení
 • Sklizeň máku a omezení sklizňových ztrát
 • Posklizňové ošetření a skladování
 • Požadavky na kvalitu semene a makoviny
 • Trh máku
 • Komplexní pěstitelský systém máku v přehledu
 • Podzimní výsevy máku
 • Legislativní rámec českého modrého (potravinářského) máku
 • Pěstování máku v zahraničí

 


V roce 2013 byla na ČZU v Praze vydána Certifikovaná metodika Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělství (autor: Perla Kuchtová a kol.)