Dle Vyhlášky č. 172/2015 Sb. (o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení) s účinností od 1. 8. 2015 byl mák zahrnut ke skupině plodin s oznamovací povinností nejméně 48 hodin před dovozem. Díky tomu lze kontrolovat dovoz máku s nepovoleným obsahem morfinových alkaloidů.